Hlutverkasetur býður upp á umgjörð, hvatningu og stuðning fyrir þá sem vilja viðhalda virkni á markvissan hátt eða auka lífsgæðin. Stefnt er að því að viðhalda eða efla sjálfsmynd gegnum verkefni, fræðslu og umræður.

Markmið er að komast út á almennan vinnumarkað, fara í nám eða auka lífsgæði.
Leiðarljós Hlutverkaseturs er virk samfélagsþátttaka, að sinna hlutverkum sem gefa lífinu tilgang og þýðingu, jákvæðni og kímni.

Eitt af því mikilvægasta í lífinu fyrir marga er þátttaka í atvinnulífinu, það að hafa hlutverk. Vinnan hefur ekki aðeins fjárhagslegan ávinning heldur hefur hún einnig félagslegt gildi og er hluti af daglegu skipulagi. Starfsemi Hlutverkaseturs er mikilvægt samfélagsverkefni sem tekur á móti einstaklingum sem einhverra hluta vegna, tímabundið eða til lengri tíma, getur ekki stundað nám eða verið í vinnu. Einstaklingar með skerta starfsgetu og þeir sem hafa verið lengi án atvinnu missa oft vonina, því þeir trúa því ekki að þeir eigi erindi á vinnumarkaðinn. Langtímaatvinnuleysi hefur slæm áhrif á líðan fólks. Ungt fólk, sem hefur enga atvinnusögu, stundar hvorki vinnu né skóla er sérstaklega viðkvæmt. Þörfin á að koma til móts við þessa hópa er brýn til að fyrirbyggja heilsubrest, niðurbrot og til að það skili sér aftur út á atvinnumarkaðinn þegar atvinnu er að fá og það er tilbúið að taka þátt.

Félagið AE starfsendurhæfing sem rekur Hlutverkasetur var stofnað í maí 2005 en eiginleg starfsemi hófst á árinu 2006. Árið 2007 var starfsemin að Lækjargötu 4, flutti síðan um sumarið að Laugavegi 26. Í nóvember 2009 flutti starfsemin að Borgartúni 1. Tilgangur félagsins er rekstur atvinnuendurhæfingar, að efla virkni og þátttöku fólks sem misst hafa hlutverk í lífinu. Þess vegna víkkaði Hlutverkasetur út starfsemi sína og opnaði hana fyrir atvinnuleitendum í kjölfar efnahagshrunsins. Í Hlutverkasetur leggur áherslu á að allir geti lagt eitthvað af mörkum og hafa því margir boðið fram krafta sína og þekkingu, bæði atvinnuleitendur sem og fólk sem er í vinnu. Þessi viðbót hefur haft jákvæð áhrif á starfsemi Hlutverkaseturs. Atvinnuleitendur eru góðar fyrirmyndir og hvati fyrir aðra og hafa þeir aukið fjölbreytileikann.

Hlutverkasetur er í samstarfi við og styrkt af ótal aðilum innan félags- og heilbrigðisgeirans, Reykjavíkurborgar, atvinnu- og menntastofnanir, verkalýðsfélög sem og einstaklinga.