Reglur um endurhæfingarlífeyri

    Reglulega koma beiðnir til iðjuþjálfa um gerð endurhæfingaráætlana frá þeim sem sækja Hlutverkasetur. Iðjuþjálfar á staðnum sjá ekki um að halda utan um endurhæfingaráætlanir, aðrir fagaðilar eins og læknar, geðlæknar og félagsráðgjafar geta aðstoðað við gerð endurhæfingaáætlana. Ef þátttaka í starfsemi Hlutverkaseturs er hluti af endurhæfingaráætlun er mikilvægt að tilkynna iðjuþjálfa það strax. Formlegt samstarf er forsenda þess að iðjuþjálfar Hlutverkaseturs geti staðfest mætingu þegar þess er óskað af hálfu starfsmanna Tryggingastofnunar. Ef það er ekki gert þá getur það haft áhrif á greiðslu endurhæfingarlífeyris. Mikilvægt er að tilkynna allar breytingar, forföll og annað sem getur haft áhrif hvort sem er símleiðis eða með vefpósti.