Reglubundið samráð um þjónustu við fólk með geðrænan vanda

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/12/11/Reglubundid-samrad-um-thjonustu-vid-folk-med-gedraenan-vanda/